Unngå problemer ved publisering av sensitive bilder
Vi har alle sett dem, publiseringer der foto av mennesker illustrerer følsomme og sensitive temaer, som f.eks. kreftforsikring, dating-tjenester og etterlatteforsikring. Bli en smartere bildebruker og lær deg å håndtere gråsoner ved bruk av bilder.
Eksempel på sensitiv publisering er når bilder av identifiserbare personer benyttes i sammenhenger som kan vekke anstøt hos den avbildete modellen. En tommelfingerregel er at om du selv ville følt det ubehagelig å bli brukt i en spesiell sammenheng, så er det grunn til å tro at den avbildete modellen vil føle det samme. Ta kontakt med oss for å framskaffe ekstra tillatelse fra modellen!

Vi har skriftlige tillatelser og dessuten kontaktinformasjon til modellene, slik at vi kan ta kontakt og be om ekstra tillatelse ved en spesiell publisering. Skulle modellen svare nei, betyr det at vi har unngått problemet før publisering, og du og din kunde unngår negativ publisitet. Ved avslag på spørsmål om publisering, hjelper vi deg gjerne med å finne fram til et liknende bilde.

Typiske områder hvor du skal være varsom før du publiserer foto med identifiserbar modell, er for legemidler, sykdommer, eller andre medisinske problem, temaer som berører dødsfall, politikk, dating-tjenester og også sosiale problemer. I reklame hvor modellen siteres med utsagn og som sannhetsvitner, kan være spesielt sensitivt.
Tre bilder med samme stemning, men i forhold til sensitivitet vil bruk av bildet i midten kreve innhenting av ekstra tillatelse:

KRONIKK
Om det å bruke bilder i spesielle sammenhenger
av Catharina Ekdahl, Ekdahls Juridik & Föreläsning, jurist med spesialisering innen juss relatert til fotobruk
Vi lever i en verden full av fotografiske bilder. De er der når vi våkner og følger oss til vi slukker lyset for natten. Bilder i avisen, bilder i sosiale medier, bilder på nett, bilder på reklamesøyler som pryder byens gater, torg og kollektivtrafikk. For ikke å glemme alle bilder i kveldens mange TV-program. Det gamle uttrykket om at et bilde sier mer enn tusen ord er viktigere nå enn noen gang.

Bilder slår seg fram i mediestrømmen som skyller over oss og som treffer oss umiddelbart - noe tekst sjelden gjør på samme måte.

Samtidig øker redselen for å bli avbildet eller få navnet sitt opplyst i uheldige situasjoner. Å se sitt eget ansikt i reklamesammenheng for en annens varer eller tjenester kan være minst like problematisk som å finne bilder av seg selv på Facebook, litt for "happy" og heftig dansende på siste firmafest.

Etiske overveielser

Det finnes flere bestemmelser i lovverket som skal beskytte enkeltpersoner mot at det blir tatt bilde i gitte situasjoner og etterfølgende publisering/offentliggjøring av bildet.

Parallelt med lovverket finnes det en gråsone som handler mer om etiske overveielser enn juridiske overtredelser. I forkant av kommende valg kan faktisk hver og en av oss i Sverige forekomme i en plakatkampanje for et politisk parti, uten at samtykke kreves. Det samme gjelder reklame for ideell organisasjon eller annen ikke kommersiell virksomhet, helt uavhengig av hvilke verdier de kan tenkes å stå for. Så lenge det foreligger et gyldig utgivelsesbevis med ansvarlig utgiver i Sverige kan til og med navnet mitt forekomme i databaser for domsavsigelser - uten at jeg kan gjøre noe for å hindre dette.
Model Release
For foto finnes det som kalles «modell-release». Dette er et skriftlig samtykke fra avbildete personer, som reguleres av lov basert på krav om samtykke. De fleste profesjonelle fotografer kjenner til viktigheten av å benytte skriftlig modell-release-kontrakt. Rent juridisk gjelder også muntlig samtykke, men om det skulle oppstå uenighet rundt samtykket, er et muntlig samtykke langt vanskeligere å bevise.

Det eksisterer knapt et bildebyrå som ikke har nedfelt vilkår i avtalen med fotograf om at denne alltid må innhente gyldig samtykke for bildene som leveres. Mangler samtykke skal dette tydelig framkomme, og i praksis betyr manglende samtykke som regel at bildet blir vanskeligere å selge, fordi mulige bruksområder begrenses.

Krenkende sammenheng

Det er viktig å vite at et skriftlig samtykke fra avbildet person kan oppheves. Noe annet ville være direkte urimelig ifølge avtaleretten. Det kan dreie seg om tilfeller hvor mennesker som før synes bildebruken var OK, brått har en grunn for å motsette seg bruken. Dette kan være pga. endring av arbeidsforhold, familieanliggende med mer.

I byråets brukervilkår for kunder, foreligger ofte krav om at lisensierte bilder ikke må benyttes i krenkende sammenheng. Det handler vanligvis om sammenhenger der sunn fornuft tilsier at den avbildete personen burde ha blitt konferert, selv om lovverket ikke direkte krever dette. Oppstår det tvil om hvor grensen går, kan det være en god idé å henvende seg til bildebyrået for råd. Byrået vil forsøke å sikre at den avbildetes samtykke innhentes for formålet, om ikke annet enn for å unngå framtidige problemer.

Å ha kontroll på når samtykke fra avbildet person kreves iht. lovverket, kan spare mye tid og penger. En ting er sikkert: bevisstheten hos allmennheten om hva loven sier og hvilke rettigheter man har som avbildet person, øker stadig. Ellers finnes det også jurister med tilstrekkelig kunnskap som mer enn gjerne kan informere den enkelte, dersom de skulle framstå i ulike sensitive bildesammenhenger, hvor samtykke kreves.
SLIK TENKER FOTOGRAFEN Ulf Huett Nilsson om sensitive publiseringer
Bladet «1177 Vårdguiden» gis ut av «Stockholms läns landsting» og distribueres til alle innbyggerne i Stockholm, Sverige. Avisen handler om sykdom og helse. Ulf Huett Nilsson, som også er en av Johnérs mest ettertraktede fotografer, har jevnlig oppdrag for avisen. Vi stilte noen spørsmål om hva Ulf tenker om sensitive emner.

I ditt oppdrag for 1177 Vårdguiden, hva tenker du når du skal fotografere personer og emnet er av sensitiv og følsom karakter?


- Vi sikrer at de som medvirker i bladet allerede fra starten er klar over at fotografering kan forekomme, og at de har mulighet for å si nei. Mye og tydelig informasjon er viktig!

- Når det av og til er mer generelle artikler, benytter vi modeller fra modellbyrå, eller venner og familie.
Også med modeller er det viktig med informasjon slik at alle vet hva som gjelder. Før bladet/websiden trykkes og publiseres skal alle ha godkjent egen medvirkning.

Hvilken informasjon gir du til modeller du fotograferer og som havner hos bildebyrået?

- Min ambisjon er å si det som det er - at bildene kan brukes i alle mulige og umulige sammenhenger. Som hovedregel skal du som modell kontaktes om det handler om politikk eller det på annen måte kan være snakk om publisering av sensitiv karakter. Dette gir modellene trygghet som gjør at de vil medvirke på bilder til bildebyråene.

Har du noen erfaring med at noen av dine modeller, i sammenheng med bildebyrå, har reagert negativt på publiseringer?

- Nei, ikke for egen del. Derimot har jeg blitt skuffet over modeller som har nektet bruk i sammenhenger jeg ikke betrakter som sensitive. Men det er selvfølgelig bra at de får mulighet til å uttale seg. Jeg vurderer nøye hvilke bilder jeg leverer til byråene. Jeg stiller meg spørsmålet om jeg er helt sikker på at alt, på alle måter, er ok!

Du er jo en av Johnérs bestselgende fotografer og du har mange bilder med mennesker i vårt bibliotek. Hva ønsker du at kundene skal tenke på, når de kjøper bilder fra byrå som viser personer?

- At de er nøye med å meddele hvor og hvordan bildene blir benyttet, slik at man har mulighet til å kontakte modellene ved sensitive publiseringer.
Tips - Rask tilgang og orden på lisensene dine!
Dog in shelf.
Kraftfull bildebankfunksjon fra kr 990,- pr måned*
Med vår bildebanktjeneste får du et slagkraftig verktøy til å holde orden og system på bilder og lisenser du og ditt team benytter.

Som administrator kan du enkelt legge til eller fjerne bilder. Alle i ditt team får tilgang til banken og nedlasting av bildefiler. Flere personer kan være administratorer. Du trenger ikke bekymre deg for utløpte lisenser eller tilgjengelige filstørrelser. Lisenser kan enkelt fornyes eller forlenges. Du behøver ikke å kjøpe bildene først, de kan ved behov lisensieres direkte fra bildebanken. Kombiner gjerne bildebanken med en eller flere av våre prisgunstige pakkeløsninger.

*Månedsprisen gjelder for bildebank med plass til 100 bilder i minimum tre måneder.
Velkommen juni!
Delicate flowers.
Sund and flowers.
Garden view with wisteria.
Vi feirer at det er høysesong for hobbygartneren med et utvalg av våre beste hagebilder. Klikk på et av bildene så ser du hele utvalget.
Unions in a basket.
Still life, garden.
Man holding flowers.