La bildene gjøre jobben i sosiale medier!
Benke Carlsson, viseadministrerende direktør hos kommunikasjonsbyrået Publik og ekspert på sosiale medier, lærer deg hvordan du starter.
Hvorfor skal man benytte bilder i sosiale medium?
– Fordi gode bilder har en gjennomslagskraft som er annerledes enn tekst. Det finnes mengder med statistikk som viser at bilder på Facebook og Twitter er drivende for interesse og trafikk. Vi lever i en veldig visuell tid og mennesker liker å se på bilder. Så om man vil ha framgang på sosiale medier bør man arbeide gjennomtenkt med bildekommunikasjon. Kanskje til og med la bildene "ta lead", noe som kan være uvant for kommunikatorer som ofte kommer fra en svært tekstfokusert verden. Det man kan oppnå er et sterkere varemerke, flere leads og økt synlighet i alle digitale kanaler. Jeg opplever det som om bildene har stor betydning i slike sammenhenger, der valutaen består av relasjoner og anbefalinger.
Helt generelt - hvilke bildetyper passer for sosiale medier?

– Et godt bilde forteller en historie. Det gjelder for alle media. Men delbare bilder er ofte annerledes, morsomt eller berører på et personlig plan. Vi leter etter bilder man kan ta til seg og som det føles bra å dele med andre. Nettopp dette kan være en utfordring for virksomheter. Mange av de bildene vi vanligvis publiserer i kundeaviser, på websider, i pressemeldinger og årsrapporter er ofte for businessorienterte og oppstilte. Verst er sjangerbilder i lavkvalitet som vi bør unngå å benytte.

– Jeg tror man skal våge å være personlig, ta litt i, slippe opp det kjedelige, seriøse og overselgende. Dramaten, som er Sveriges nasjonale scene for teater, har satset på "bak kulissene"- info. Et godt eksempel på smart og gjennomtenkt Instagram, og en spennende bruk av bilder i bevegelse. De har et tydelig mål og gjennomfører denne satsingen helt konsekvent: www.dramatenplay.se/bakom-kulisserna/.
Hvordan skal man tenke?
– Man kan tenke slik:
1. Hva i vår virksomhet er bildemessig - sett fra publikums perspektiv? Kan vi by på noe som gir dem nytte, noe som gjør at de blir gladere eller klokere?

2. Hva hos vårt publikum er bildemessig? Kan vi dele eller gjøre andres materiale bedre? For å vise at vi liker vår virksomhet og bryr oss om spørsmålene. Alt behøver ikke å komme fra oss selv.

3. Hva ville du ha delt? Hopp ut av jobbklærne og tenk over hva det er som lokker deg til å kommentere og å dele innhold. Hvilke bilder får deg til å velge et spesielt reisemål framfor et annet?
Er det forskjell på hvordan man bør benytte bilder i de ulike kanalene som Facebook, Instagram og Pinterest?

– I utgangspunktet er det det samme - et godt bilde gjør jobben. Det som skiller er hvem som er publikum, hvordan de benytter de ulike kanalene, dette i tillegg til en del andre forutsetninger som det er bra å kjenne til. Det meste lærer man seg kjapt, men hjemmeleksen bør være å forstå og å omgås med sitt publikum. Selger du noe og vil benytte bilder, bør du ha kunnskap om publikums kjøpsatferd. Hvor er de, hva trigges de av og hva må til i prosessen for at de velger dere? Sosiale medier, som Facebook, tilbyr muligheten til å teste bildenes gjennomslagskraft. Slik kan du optimalisere det visuelle innholdet skrittvis. Jeg ville til og med slå et slag for bildeblogg. Dette for å kunne ha et mer kontrollerbart grensesnitt og et sted man kan utfolde seg noe mer.
Hva innebærer storytelling ved hjelp av bilder i sosiale medier?
– Det innebærer at du stoler på historien bildene forteller, å ta utgangspunkt i denne historien i stedet for å tenke at "her hadde det vært ok med et bilde". Og her finnes det mange muligheter med sosiale medier etter som publikummet er der ute, det er relativt enkelt og billig å publisere og å distribuere bilder. Og for den som vil og orker å engasjere seg i samtalene er det mye å hente.

– Hvorfor ikke jobbe med flere bilder, serier eller tema? Fokusere på dramaturgi, våge å speile kontraster og det som gjør ting spennende. I så måte er bilder en fantastisk måte å løfte fram mennesker på. Vi får se hvem de er, hva de gjør og hva de mener. Her synes jeg mange har mye å hente i sosiale medier. Det er litt for stivt og kjedelig. Like viktig er det å lytte til andre og høre hva de sier om dere og deres bransje. Bruk dem, spre dem og skap egne bildefortellinger.
Kan du gi flere eksempler på virksomheter du synes har en framgangsrik bildestrategi i sosiale medier? Og hvorfor?

– Jeg liker det Leger uten grenser gjør. Gjennom personlige fortellinger vil de vise både hva de gjør og hva som er årsaken til de humanitære krisene. He er det ikke kvaliteten med innholdet som er det viktige. Jeg synes også det svenske forsikringsselskapet IF gjør en bra jobb, senest med virale filmer der man byr på kunnskap om for eksempel hvordan du pakker kofferten, (her finner du filmen). WWF er i en klasse for seg. De er svært framgangsrike og har selvsagt et godt formål som passer i sosiale medier, men framgang bygger også på en svært gjennomtenkt analyse av data og atferd.
Benke Carlssons beste tips - hvordan bli bedre på bildebruk i sosiale medier:
• Tenk bilder allerede fra begynnelsen. Alt for mange ideer strander fordi vi ikke rekker å få fram riktig materiale i tide. Og la ikke de sosiale mediene komme til slutt.

• Glem ikke bevegelige bilder. Hvorfor ikke teste ut å gjøre intervjuer, invitasjoner, instruksjoner og lanseringer med bevegelig bilde? Test det i neste pressemelding. Unngå i så fall å ha et kamera med elendig lydopptak stående bakerst i konferanselokalet.
• Trå til! By på kunnskap og ideer. Inviter andre inn for å delta. Engasjer dere gjennom å delta i samtalen.

• Ha kontroll på publikum. Tenk over hva de vil ha og hva de ikke vil ha. Hvorfor ikke strukturere tankene i en bildepolicy?

• Test ut det uventede eller noe annerledes. Går det an å vise slikt som få kjenner til? Trender, tips eller triks man ikke har tenkt på?

• Se hva proffene gjør. Hvorfor ikke inspireres av de som virkelig lykkes. Hva er det som har gjort Humans og New York så framgangsrikt? (Humans of New York opprettet en fotoblogg med portrett og historier om mennesker i New York. I dag har Humans of New York 9,3 millioner følgere på Facebook, og har fått flere priser. Besøk hjemmesiden her!)

• Ha et budsjett. Det koster med gode bilder. Noen ganger trengs det en illustrasjon. Andre ganger en skikkelig proff film. Ikke gå på den med at sosiale medier alltid skaffer dere gratisbilder til en hver tid.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benke Carlsson, viseadministrerende direktør hos kommunikasjonsbyrået Publik og er også en flittig foreleser og kursleder i temaet bilder i sosiale medier. www.publik.se
KRONIKK Memes - perfekt for å kommunisere med yngre i sosiale medier
Det er få grupper som skremmer kommunikatorer mer enn de gruppene som er yngre enn de selv er. Akkurat nå er memes hett og vi bad Elin Amberg, analytiker i sosiale medier og konsulent på heltid hos Microsoft, forklare fenomenet for oss. Hva er memes og hva skal vi bruke dem til?
"For en del er begrepet meme et stort spørsmålstegn - for andre er begrepet kanskje primært synonymt med et morsomt bilde som inkluderer en tilhørende tekst. Meme er, som mange andre internettbegrep, hentet fra engelsk. Selve uttrykket, som opprinnelig betyr spredning av kulturell informasjon, ble skapt av professoren Richard Dawkins.

I begrepets nye form, som internettfenomen, baserer innholdet seg på et opphav, vanligvis et bilde, som forandrer betydning ved for eksempel at det legges til en tekst. Forenklet sagt, et bilde med en twist.

Et av de mer kjente eksempler på memes kalles "Doge" og forestiller en asiatisk spisshund med tilhørende tekst på feilstavet engelsk. Det var dette bildespråket som Sveriges største kollektivtrafikkselskap SL og deres reklamebyrå DDB nylig snappet opp i sin reklamefilm for SLs sommerkort. Kampanjen prydet Stockholms reklameboards i løpet av sommeren og fikk mye oppmerksomhet. Dels fordi mange synes det var et morsomt grep, men kampanjen ble også kritisert fordi mange utenfor målgruppen ikke forsto, eller syntes at feilstavet engelsk var et bevis på dårlig språkbruk.

SLs meme-inspirerte reklame var rettet mot 20-åringer og er derfor et godt eksempel på hvordan reklamebudskap kan effektiviseres gjennom en aktuell innpakning, tilpasset målgruppen. Det er også et eksempel på hvordan kunnskap om en målgruppe kan benyttes for å gjøre de rette grepene.

Mennesker opp til 25 år er langt mer aktive på sosiale medier enn eldre generasjoner. Det har mange undersøkelser vist. De er også mer aktive på nettet via mobiltelefoner, noe som gir helt andre forutsetninger for kommunikasjonen.

Når skjermstørrelsen er mer begrenset er memes et flateeffektivt redskap for kjapt å nå fram med budskapet. Det er ikke overraskende at memes er blitt et så populært internettfenomen. Et synlig format som på en enkel måte bærer fram budskapet i en innpakning som målgruppen er vant til.

Dog er populærkulturens normer ikke kompromissløse. Heller stiller de doble krav til virksomheter som forsøker å holde jevn fart med målgruppen sin. Dels kreves en stilistisk forandring men også en juridisk tilnærming. Når publikum skal nås via de digitale rom, der den raske utviklingen skaper en annen identitet og framfor alt et annet språk, er det behov for en smidig konseptutvikling.

En av de største utfordringene er å følge et bildespråk, som målgruppen identifiserer seg med, uten å komme i konflikt med opphavsretten. Innenfor nettkulturen er det vanlig at privatpersoner "gjenvinner" et originalbilde gjennom å legge til egen tekst eller gjøre mindre bildemessige endringer. Dette er en form for bildebruk som ikke er forenelig med opphavsretten.

Da finnes det i stedet er par mer akseptable alternativ å benytte seg av. Dels kan man produsere nye memes ved å la seg inspirere av et velkjent fenomen, uten å kopiere originalen. Det er ok å trekke ut hovedkomponentene hunderasen shiba og dårlig engelsk for å skape noe eget som følger mønsteret, men som er innenfor rammene av god forretningsetikk. En annen måte er selvsagt å skape helt egne memes ved å kombinere bilde og tekst på en underholdende måte. Memes handler tross alt om å ta noe gjenkjennelig og gi det en ny twist."

av Elin Amberg
Kontorrotter - i fleng!
Det er ikke mange temaer våre kunder etterspør mer enn businessbilder. Vi ba derfor noen av våre beste fotografer ta for seg emnet og her er resultatet. Omtrent 500 nye bilder fra arbeidslivet venter på deg akkurat nå - og flere er på vei inn. Klikk på et bilde så kommer du til alle de nye bildene.