Går dine bildevalg i takt med de verdiene som merkevaren skal formidle?
Ved hjelp av semiotikk - læren om symboler og hvordan disse tolkes - kan du bygge en sterkere merkevare. Vi har fått hjelp av en ekspert på området, semiotikeren Karin Sandelin fra TNS Sifo. Bli med på vår Semiotikkskole - det er tid for den avsluttende delen!
Hva handler det om?
Et bilde representerer alltid noe mer enn det forestiller og en semiotiker kan forklare hvorfor et bilde oppfattes på en spesiell måte og hvorfor det vekker visse følelser. Karin Sandelin er en erfaren semiotiker som arbeider for TNS Sifo, Sveriges største markedsundersøkelsesbyrå. Karin utfører semiotiske analyser og gir anbefalinger til kunder innen en rekke bransjer, alt fra finansbransjen og tv til regjering og riksdag. Hun sier:

- Vi tolker alt omkring oss til noe som skaper mening. I dagens bildesamfunn signaliserer din markedsføring mengder av verdier og betydninger som du kanskje ikke selv er klar over. De farger, former og bilder du bruker, sier hvem du er og forteller om hva du tilbyr styrt av kulturelle koder.
Bilder bygger identitet
Et bilde kan ses på som en oppskrift. Hver ingrediens innebærer en betydning som påvirker helhetsinntrykket. Fjerner du en ingrediens forandres "smaken", akkurat som når du legger til noe. Hva skjer eksempelvis når vi endrer et fargebilde til svarthvitt?

Bildenes betydning påvirkes dessuten av deres kontekst, som eksempelvis en tilhørende overskrift eller farge. Hva bildet sier oss er styrt av kulturen vi lever i, og er foranderlig både i tid og rom. Gjennom å være bevisst på hva bildene symboliserer her og nå, kan du signalisere en konsekvent og tydelig identitet. Lar du semiotikk spille en større rolle i din bildekommunikasjon, kommer du til å kunne bygge en sterkere merkevare.
Vil du friske opp minnet? Her finner du Semiotikkskolen del 1
SEMIOTIKSKOLEN DEL 2 Trekk fordeler av innsikten om bildenes betydning
Hvor vanskelig kan det egentlig være å velge et godt portrett?
Det kan være litt vanskeligere enn du først hadde trodd. Tenker du semiotikk når du velger bilder, finnes det nemlig litt å overveie. Men det er verdt det ekstra arbeidet siden du med riktig bildevalg kommer til å støtte de verdiene du vil kommunisere og derigjennom styrke merkevaren.

Vi ba semiotikeren Karin Sandelin om å kommentere tre ulike typer portrett, og forklare hva portrettene kommuniserer og hvorfor.
TRYGG STABILITET
"Formen i bildet bærer et horisontalt fokus, noe som skaper stabilitet og ro - hvilket i seg selv formidler et rolig og pålitelig uttrykk. Kvinnen synes dermed å være passiv og statisk, hun befinner seg ved et stille vannspeil som i sin tur symboliserer naturens langsomme og forutsigbare bevegelser.

De jordnære fargene, mørket og roen bygger tilsammen verdier som melankoli, dypsindighet og sentimentalitet."
ÅPENT VELKOMMEN
"Her befinner subjektet seg, gjennom beskjæring, på snakkeavstand, altså relativt nær men ikke provoserende konfronterende. Det signaliserer tilgjengelighet og nærhet. Nærheten symboliseres dessuten av det bakenforliggende grønne og det virkelighetstroe sollyset, en velkjent følelse forankret i naturen slik du opplever den.

Deres kropper, ansikter og blikk er vendt mot deg, og både øyne, munnene og klærne er åpne, noe som skaper ytterligere tilgjengelighet. Det naturlig bustete håret, den usminkede stylingen og de hverdagslige plaggene bidrar ytterligere til hverdagslig ekthet og sier at 'vi befinner oss i din verden, på samme nivå'."
SELVSIKKER PONDUS
"Det finnes maktspråk innen visuell kommunikasjon som med fordel anvendes når du vil uttrykke hvordan noe er eksklusivt og enestående i sitt slag. Det kan være distansering, 'du får komme til meg', og symmetri med en tydelig sentral gestalt. Gjennom å behandle subjektet som et kunstverk framhever du dets vekt og relevans.

Uttrykket er tydelig affektert, sminket og iscenesatt i et konstruert miljø. Den avbildete markerer ytterligere behersket distanse, gjennom et lukket kroppsspråk og ansikt, forsterket av de velpolerte detaljene og fraværet av farger."
Vil du også tolke din kommunikasjon utfra et semiotisk perspektiv?
Til slutt spurte vi Karin Sandelin om hennes beste tips for deg som vil innføre det semiotiske perspektivet i din kommunikasjon:

Bestem hvilke verdier du vil formidle. Eller få hjelp til å definere disse. Her i nyhetsbrevet skraper vi bare på overflaten, det er selvsagt en stor fordel å få hjelp til å skreddersy sitt bildespråk og forankre det i nåtid samt ønsket situasjon.

Hvordan formidler man de ønskete verdiene? Inkluderende? Tradisjonell/nyskapende? Dynamikk? Normbrytende?

Begynn å lete etter bilder som uttrykker de verdiene. En hjelp kan også være å hente fram bilder som IKKE kommuniserer på riktig måte.

Lag en bildespråkmanual! Hvordan snakker vi med bilder?

Lykke til!

PS. Hold utkikk i kommende nyhetsbrev, hvor du kommer til å få tips om hvordan man lager en bildespråkmanual og hva den bør inneholde.
TIPSET
VELKOMMEN Besøk oss på Pinterest
Inspirasjon er et slitt ord, men likevel så viktig.

Vi har alle sittet med kompliserte bildesøk som liksom aldri løsner. Man vet ikke eksakt hvordan bildene skal se ut, man vet bare at man ikke har funnet riktig bilde ennå.

Besøk oss da på Pinterest for å hente nye krefter. Pinterests opplegg med boards gjør at du kjapt kan finne bilder. Flotte bilder som du ikke en gang visste at fantes. Det er inspirerende.
DIAGNOSTISK TEST Finn to feil...eller fler?
Nå er Semiotikkskolen slutt, og vi tror derfor nå at du er moden for å teste dine kunnskaper! Hvilke av bildene signaliserer verdien som går stikk i strid med de øvrige? Det riktige svaret kommer i nyhetsbrevet 12. mai.