Visste du at vi husker 80 % av det vi ser, men bare 20 % av det vi leser?

Infografikk - når det kreves mer enn et bilde
Riktig bilde utgjør en stor forskjell for kommunikasjonen. Det er vi i Johnér overbevist om. Men noen ganger er det ikke nok med et bilde. Du vil kanskje fremheve fakta eller forklare noe komplisert. Da passer det perfekt å bruke infografikk.

Nå utvider vi tilbudet med et nytt produkt - illustrasjoner! Perfekt for deg som vil lage infografikk.

4 av 5 internettbrukere bruker sosiale medier daglig

Tre viktige fordeler med infografikk


1. Den vekker interesse
Den store informasjonsstrømmen i dagens samfunn gjør at vi må være selektive. Vi har blitt vant til å skumlese eller bla oss gjennom tekster og innhold. Da trenger du noe som vekker interesse. En god infografikk stikker seg ut og fanger leserens interesse, uansett om du bruker den i sosiale medier, en informativ tekst på hjemmesiden eller i en rapport.
2. Den forklarer
Med en infografikk kan du gjøre det kompliserte både tydelig og enkelt. Ved å visualisere tall eller f.eks. en prosedyre, blir informasjonen enklere å forstå enn når målgruppen må lese den samme informasjonen i tekst.
3. Den er lett å huske
Infografikk er dessuten et godt hjelpemiddel for å få leseren til å huske informasjonen. Det er lettere å huske det man har sett i et bilde enn det man har lest i en tekst.
Bonus: Oppnå suksess i sosiale medier
Infografikk er ofte en oppsummering av den viktigste informasjonen. Det betyr at den som regel kan stå alene uten behov for ytterligere forklaringer. Den passer med andre ord perfekt i sosiale medier der interesserte enkelt kan dele den videre!