ima226441, Coins stacked in piles

Vårt bilde av penger
Penger, penger, penger ... De fleste av oss ser nok bilder av mynter og sedler, men i virkeligheten ser vi den sjelden. Hvordan skal vi illustrere temaer som privatøkonomi og forbruk på en måte som er relevant og troverdig i en samtid når vi bruker stadig mindre kontanter?

Vi møter bilder av stabler av mynter, runde sparegriser, åpne lommebøker og vifter av sedler i nyhetsmedier og kommunikasjon fra banker, forsikringsselskaper, pensjonsselskaper, myndigheter og politiske partier ... Det er mange aktører som har grunn til å kommunisere ekstra mye om privatøkonomi akkurat nå. Lavkonjunktur, rentehevninger, energikrise og råvaremangel er grunner til at det å prate penger har blitt dagligdags. Men hva er penger for oss i dag?
Vårt forhold til kontanter er i endring
Bruken av kontanter blir mindre, og hvis vi bruker dem, er det til beredskap i enkelte krisesituasjoner. En følge av dette kan bli at kontanter vil vekke andre assosiasjoner og følelser enn før.

I hverdagen er sannsynligvis telefoner og betalingskort mer virkelighetsnære representanter for penger. Samtidig kommer det stadig nye verktøy for betaling og overføring av penger. Pengene manifesteres i dag snarere i handlinger, investeringer og utgifter enn i selve valutaen, når som i sin tur leder til et behov for nye motiver.

For rask og enkel kommunikasjon etablerer vi som samfunn symboler som får representere en verdi, en betydning. Når de er godt etablert, blir vi så vant til dem at vi ofte ikke stiller spørsmål ved hvor godt de representerer sin samtid. Vi bruker ikoner som viser sparegriser og kundevogner for å finne informasjon om Sparing eller Kjøp.

Symbolene er veletablert og derfor effektive for rask og intuitiv tolkning og handling. Det finnes dermed gode, funksjonelle grunner til motivene. Men det mange av oss kanskje ikke tenker på, er at motivvalgene også sier noe om ditt eget varemerke: at du er enkel, hverdagslig og kanskje også tradisjonell, alderdommelig og umoderne.
Ditt bildevalg påvirker hvordan du oppfattes
Når vi velger fotografiske illustrasjoner, er det enda viktigere og tenke over motivet. Bildene har ikke bare en funksjonell hensikt, det skal også si noe om budskapet og varemerket ditt.

Gjennom et bevisst bildevalg kan du påvirke om du oppfattes som ungdommelig eller alderdommelig, landlig eller urban, individualistisk eller kollektiv, enkel eller sofistikert, varm eller kald. Dette knyttes i sin tur til om du oppfattes som relevant eller irrelevant for målgruppen. Det knyttes også til din etablerte varemerkeidentitet og bidrar til en mer pålitelig og troverdig helhet.

Eksempler på varemerkebyggende bilder
ima191355
masma66347
ima149137
ima223972
Kalde bilder
Med et kaldere lys og tydeligere individfokus løfter disse bildene frem det enkelte menneskets handlinger og fokus heller enn som en del av en gruppe. De kalde tonene bidrar til et uttrykk av beherskelse og kontroll, en form for stolt integritet. 

Med denne typen bilder formidler vi ofte en ordnet, logisk og intellektuell karakter som verner om den bevisste og kloke valg.
masma86902
masma48370
ima200270
ima216689
Varme bilder
Disse bildene bruker et dokumentært og autentisk uttrykk med bevegelige strukturer som gjør dem levende og ukontrollerte. Miljøene, klærne, karakterene og situasjonene er hverdagslig velkjente og formidler et selvfølgelig fellesskap mellom oss mennesker. Lyset og fargene er dempet, noe som roer med bildene litt og gjør dem varme. 

Med denne typen bilder formidler vi ofte en vennskapelig, varm og sosial karakter som verner om den trygge hverdagen.
Mer privatøkonomi på bilde!
Takk!
Mange takk til Karin Sandelin og Thierry Mortier for samarbeidet om artikkelen. Som semiotikere hos Kantar Insights veileder Karin og Thierry mange av våre største varemerker, organisasjoner og myndigheter i blant annet bildespråk for å få frem sterke og tydelige budskap og varemerkeidentiteter.

Fotografer: Plattform, Viktor Holm, Maskot Bildbyrå, Karl Forsberg, Plattform, Maskot Bildbyrå, Maskot Bildbyrå, Plattform og Plattform.