IMA182732 - Dronebilde av kvinne på en brygge

Dronebildet: en utvidet visuell opplevelse fra oven

Dronefotografering har den siste tiden blitt stadig mer populært. Kanskje som et resultat av større tilgjengelighet og lavere kostnader, er det nå mulig for flere å skape kreativt materiale ovenfra. Dette har åpnet en helt ny verden av spennende visuelle perspektiver som tidligere var utilgjengelige for oss.

Muligheten til å fly over hustak, skoger, fjell og vann gjør at vi kan skape bilder som minner om tradisjonell luftfotografering, men med en moderne twist. Dronebildet er en ny form for kreativt uttrykk med potensial til å endre måten vi ser og opplever verden rundt oss på.

Det gir en følelse av å sveve over landskapet og skaper en nesten magisk opplevelse av å være på et sted. Mønstre og detaljer i omgivelsene som er utilgjengelige fra bakkenivå, gir seg til kjenne. Vi får et unikt innblikk i naturen og menneskets skaperverk, med et sterkt inntrykk av både dramatikk og harmoni.

ROB1179-4879 - Cars on mountain road in winter landscape

Dronebilder gir en dypere forståelse av miljøet og oppmuntrer oss til å samhandle med det på nye og spennende måter.

Forskjellige vinkler – fascinerende effekter

Ved å bruke ulike kameravinkler og innramminger kan du oppnå en rekke kule effekter fra luften. La oss se nærmere på de tre vanligste vinklene innen dronefotografering.

Rett opp-ned

Et vertikalt perspektiv har evnen til å gjøre det kjente ukjent, og det kan ta litt tid å tolke det vi ser. Landskapets skjulte mønstre og linjer kommer til syne, og kjente objekter blir uklare når de betraktes fra en ukjent vinkel.

Liten vinkel

Med en liten vinkel på kameraet, men fortsatt uten horisonten, oppstår et litt mer kjent perspektiv der du lettere kan oppfatte objekter og kontekst. Disse bildene er effektive når det gjelder å sette fokus på et bestemt motiv eller et avgrenset område.

Høy vinkel

Denne typen fotografering dekker et større område ved å vippe kameraet høyere, slik at horisonten blir synlig i bildet. Disse bildene gir en tydeligere følelse av dybde og relieffforskjeller.

FUN FACT


Duen - en forløper for dronen?

Julius Neubronner, en tysk farmasøyt, begynte å bruke duer til å ta bilder fra luften tidlig på 1900-tallet. Det kaller vi fugleperspektiv! Neubronner brukte opprinnelig duer med miniatyrryggsekker til å transportere medisiner. Da en due en dag gikk seg vill, fikk Neubronner ideen om å feste små kameraer på kurérene sine for å filme flyvningen. I 1908 fikk Neubronner patent på oppfinnelsen av luftfotografering med duer.

Luftfotograferingens historie begynner imidlertid ikke med Julius' duer - før det ble det for eksempel brukt varmluftsballonger. Men arbeidet hans er et interessant eksempel på menneskets streben etter å utforske nye måter å skaffe seg oversikt ovenfra, uansett hvilke ressurser som er tilgjengelige.

Flygbild från Julius Neubronners kamera fastspänd på en brevduva Foto: Dr Julius Neubronner, Public domain, via Wikimedia CommonsFotografer: Viktor Holm (IMA182732, IMA192210), robertharding (ROB1179-4879), Mikael Svensson (IMA157403, IMA181096), Hans Berggren (IMA186361, IMA165514, IMA190029), Roine Magnusson (NAT69946, NAT72986, NAT91255), Matilda Holmqvist (SCA31934), Maskot Bildbyrå (masma78279), Peter Lydén (IMA212308).